Kort summering från BMW Club Schweden årsmöte 2017

Kort summering från BMW Club Schweden årsmöte den 18 mars 2017, på Förenade Bil, i Malmö. Styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, resultat- och balansräkning fick OK av årsmötet samt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Verksamhetsplan 2017 med tillhörande budget 2017 godkändes av årsmötet. Medlemsavgift för 2017 lämnades oförändrad, vilket godkändes av