Styrelsen för BMW Club Schweden har fattat beslut att inte genomföra en traditionell sommarträff

med tanke på Coronasituationen.

Det har inte blivit många bilträffar i år och det var med tungt hjärta
vi fattade beslutet. Vi kan konstatera att de flesta bilklubbar gör som vi. Några större träffar är inte
aktuella och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Styrelsen anser inte att klubben kan ta ansvar för att låta ett stort antal människor samlas på Ring
Knutstorp så länge pandemin pågår. Det som framför allt är riskabelt är den trängsel som kan uppstå
i restaurang och på toaletter och svårigheter att upprätthålla hygienkraven med många människor
närvarande. Vi har också bedömt att det skulle vara svårt att hålla avstånd vid en bilutställning då
människor ofrånkomligen kommer att samlas runt bilarna och kanske inte tänker på att hålla
avståndet.

Då banhyran för 31 juli till 1 augusti redan är betald kommer Motorsport att genomföra sina
körningar. Man kommer att se till att avstånd hålls och att inte många människor samlas samtidigt.
Förarna vistas i och vid sina bilar och funktionärer är utspridda längs banan.

Vi önskar en glad sommar och hoppas att sektionerna kan komma igång med någon form av
verksamhet till hösten om situationen förbättras.

Styrelsen för BMW Club Schweden, genom ordförande Stefan Hjort.